Witamy w Przedszkolu
JUTRZENKA
im. Św.Józefa
w Chrząstawie Wielkiej

Dla Rodziców:
Każde dziecko uczęszczające do przedszkola powinno posiadać aktualną polisę ubezpieczenia NNW. Rodzice decydują indywidualnie o wybranym ubezpieczycielu i wariancie ubezpieczenia (przedszkole nie ubezpiecza "grupowo"). Do 15 września 2018, prosimy o dostarczenie indywidualnych numerów polis !
Poniżej znajduje się propozycja z ofertą jednego z towarzystw, dodatkowych informacji udziela dedykowany opiekun polisy. Polisa może być zawarta także online!

* Ubezpieczenie NNW 2018/19


Informujemy Rodziców o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej w naszym przedszkolu i możliwości zapoznania się z raportem.
Na stronie tej umieszczamy najważniejsze informacje organizacyjne. Publikujemy je w formacie PDF, aby była możliwość łatwego ich wydrukowania.

* Opłaty

* Statut

* Karta zgłoszenia dziecka

* Plan dnia

* Wyprawka

* Koncepcja pracy

* Jutrzenka-klauzura informacyjna RODO

* Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu-niesamorządowe


* Statut-Regulaminy-Procedury-Instrukcje (Pilk z hasłem J u t r z e n k a 0 6)


Telefon komórkowy (723) 310-340 Kontakt Mailowy